Po latach pracy i zdobywania doświadczenia w stolarstwie, plan na biznes nabrał realnych kształtów. Owocem tego jest firma „Lord – Wyrób Trumien” założona w roku 1998 przez dwóch braci ciotecznych. Powstała jako dobry pomysł na życie pod koniec lat dziewięćdziesiątych gdy Polska przedsiębiorczość wybuchła setkami małych i średnich firm rodzinnych, które dzisiaj stanowią już wielką siłę w polskiej gospodarce, a wiele z nich osiągnęło prawdziwy sukces.
Do takich właśnie zaliczyć można naszą firmę, która różni się od pozostałych tym, że najważniejsze są dla nas inwestycje w kapitał ludzki, posiada własną kulturę, system wartości, misję i cele.
Dodatkowym wyróżnikiem naszej firmy jest to, że lepiej sobie radzimy ze spowolnieniem gospodarczym, aniżeli inne podmioty, poprzez samo postrzeganie kryzysu. Staramy się podchodzić do niego raczej jak do zmiany, aniżeli do sytuacji dramatycznej, bez wyjścia. Traktujemy kryzys jako test własnych możliwości i szansę na przyszłość, której jesteśmy pewni.

W miarę rozwoju firmy, jej założyciele i właściciele, pełniący jednocześnie funkcję menedżera, stawiają czoła wielu złożonym problemom i trudnościom, aby prawidłowo funkcjonować i zapewnić dobrobyt następnym pokoleniom.
Angażują cały swój trud, doświadczenie, kompetencje, czas w rozwój przedsięwzięcia, całkowicie się z nim utożsamiając i traktując jak „własne dziecko”. A przecież o członka rodziny dba się jak najlepiej :)
Nasi pracownicy bardzo ciężko pracują odnajdując w tym radość i nie tracąc entuzjazmu. Wspólnie z nimi analizujemy okazje, prowadzimy konsultacje, dyskutujemy o problemach, poszukujemy najlepszych rozwiązań co umożliwia również spojrzenie na pewne problemy z różnych stron

Nasza firma rodzinna to typ biznesu, w którym zysk zajmuje równorzędną pozycję z wartościami. Trudno sobie wyobrazić rodzinny biznes oparty tylko na dążeniu do powiększania zysków.
Ponadto siłą przetargową firmy jest bardzo wysoka kompetencja współpracowników, jak również wewnętrzna motywacja i gotowość do przestrzegania niepisanych norm i zasad, pełne zaufanie i wzajemna lojalność.
Sprawiedliwe wynagradzanie członków rodziny i pracowników spoza jej grona to tylko jedna z wielu pozycji na naszej karcie zasad.

 

pozdrawiamy

Zespół FP Lord

 

Wyszukaj